การยศาสตร์ (Ergonomics) คือการจัดท่าทางการทำงานที่เหมาะสมกับงาน

การนั่งเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการปว… Read more